onsdag 14 november 2018

Double Echo - Period Rooms

Rullande basgångar från ett källarhål i kajal.

Fog Lake - Captain

Knarrande dimbankar som färdas i gryningen.

Quimper - Perdide

Ordlös flykt undan det fläckfria sinnet. Musik att långsamt bottna i.

Bakers at Dawn - Opsigon

Den vindpinade bagargospelns ständige sekreterare håller fortfarande huvudet högt ovan den bruna sankmarken i söder.